Skip links

yalıtım nedir? yalıtımın amacı?

Yalıtımın Amacı

Bir yapının, yapılış amacına uygun olarak, kullanıcılarına hizmet vermesi ve değerini yıllarca koruyabilmesi ancak, iç ve dış olumsuz etkenlere karşı iyi korunmuş olmasına bağlıdır. Yapıların iç ve dış faktörlerden korunabilmesi de yalıtım yapılmış veya yapılmamış olmasıyla ilgilidir. Yalıtım; binayı, taşıyıcı sistemi ve yapı bileşenleri ile, tüm bu iç ve dış faktörlerden korumayı, sağlıklı ve konforlu mekânlar oluşturmayı hedefler. Yalıtım hem yapıyı hem de kullanıcıları korumaya yönelik önlemleri içerir. Yalıtımın amacı yapıların ömrünü uzatmak, bakım masraflarını azaltmak ve kullanıcı için sağlıklı, huzurlu, rahat kullanabileceği mekânlar oluşturmaktır.

Binanın karşı karşıya kalacağı dış etkenler; coğrafyaya, iklim koşullarına, bina yapılacak arsanın konumuna, imar bilgileri, yapılacak binanın işlevi, kullanıcıların istek ve beklentilerine bağlı olarak değişir. Yapıların yalıtım gereklilikleri, bu etkenlere göre belirlenir. Örneğin, otoyol yakınındaki bir arsada yapılacak binada ses yalıtımına özellikle önem vermek gerekecektir. Yağışların bol olduğu veya yoğun yer altı sularının bulunduğu bir bölgede ise, binayı hem su hem de neme karşı koruyacak yalıtım uygulamaları ön plana çıkacaktır.

yalıtım nedir? yalıtımın amacı? ses yalıtımı nedir? ısı yalıtımı nedir? mantolama m2 fiyatı hesaplama

Yalıtımın Türleri

Yalıtım türleri beşe ayrılmaktadır. Bunlar sırasıyla;

Isı yalıtımı,

Isı yalıtımı: Temeli 1974 Petrol krizine dayanan, günümüzde baş başa olduğumuz Küresel iklim krizinden sonra enerji, dünya gündemindeki önemini daha da arttırmıştır. Enerji tasarrufu denince tüm dünyada ısı yalıtımı ön plana çıkmaktadır. Yalıtım malzemelerinin doğru seçimi gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmamızı sağlayacaktır.

Su yalıtımı: Binaların, su ve nemin olumsuz etkilerine karşı korunması gerekliliği her geçen gün yeni örnekleri ile karşımıza çıkmaktadır. Su yalıtımı ile yaşamakta olduğumuz binaların yapısal özelliklerinin korunması ve ömürlerinin uzatılması amaçlanmaktadır.

 Ses yalıtımı: Günümüz dünyasının çalışma temposu içinde ses kirliliğindeki artış, insanoğlunun ruh ve beden sağlığını tehdit etmektedir. Bu durumda yaşama ve çalışma ortamlarının sese karşı yalıtımı ihmal edilemeyecek önem arz etmektedir.

Yangın yalıtımı: Binaların duvar ve taşıyıcı sistemlerinin, muhtemelen bir yangın sırasında, itfaiye ekiplerinin olay yerine varmalarına kadar geçebilecek kısa zaman süreci içinde hasar görmelerini önlemek amacı ile yanmaz bir malzeme kullanarak koruma altına alınmalıdır

Nem Yalıtımı: Yalıtım yapılırken su buharı hareketlerinin de göz önüne alınması gerekir. Kullanılan yalıtım malzemelerini nem direncine sahip olması önemlidir. Yapı elemanının iki yüzeyi arasında farklı sıcaklık ve bağıl nem olması durumunda, yüzeylerde farklı buhar basınçları oluşur. Kış mevsiminde iç ortamda bulunan su buharı, ısı geçişi ile aynı yönde hareket ederek dış ortama ulaşmaya çalışır. Su buharının dış ortama gaz olarak ulaşması durumunda yapı elemanı açısından bir problem yoktur. Ancak su buharı yapı elemanı içinden geçerken sıvı hale dönüşebilir. Bu durumda yoğuşan su; duvarlarda küf, mantar üremesi, koku veya boya bozulmalarına neden olabilir. Bu yoğuşma sonucu oluşan problemlerdir.