Skip links

SAĞLIKLI BİNA SAĞLIKLI İNSAN NE DEMEK ?

SAĞLIKLI BİNA SAĞLIKLI İNSAN NE DEMEK?

Sağlıklı bina ve sağlıksız bina bizler için çok önemlidir. Binalar bedensel ve ruhsal sağlığımızı şekillendirir. Günde zamanımızın 20 saatini geçirdiğimiz binalar sağlığımızın en önemli etkileyenlerinden biridir. Ancak çoğu zaman göz ardı edilir. Sağlıklı yapı sağlıklı insan ne demektir?

Yapılaşmış çevrede yetersiz havalandırma, iç ortam hava kirliği, iç veya dış ortam kaynaklı kimyasal kirleticiler, yetersiz aydınlatma ve ses yalıtımı gibi etkenler sağlığımızı etkiler.
Bunların neticesinde iç ortam hava kirliliğine bağlı;
*solunum ve kalp damar sistemi hastalıkları,

*aşırı sıcak veya soğuk iç ortam ısısı ve yetersiz enerji erişimi nedeniyle hastalıklar ve ölümler,

*binaların güvenli ortam sağlayamamalarına bağlı endişe ve depresyon,

*yetersiz aydınlatmaya bağlı huzursuzluk,

*gürültü kaynaklı asabiyet görülür.

Sağlıksız binalar Hasta Bina Sendromu (HBS) olarak bilinen bir tıbbi duruma yol açabilir. Bugün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde yaşayan her altı kişiden biri yaşadığı bina yüzünden hastalanmaktadır. Sağlıksız binalar hem ülkelerin, hem de kamuoyunun üzerinde durması gereken önemli bir sorundur

BİNALARDA YAPI ve İZOLASYON MALZEMELERİ NEDEN ÖNEMLİ

İnşaat sektörü, hem Avrupa Birliği 2020 iklim hedefleri, hem de Paris İklim Anlaşması’nın sıcaklık artışını 2°C derecenin altında tutma hedefi için dönüştürülmesi gereken kilit sektörlerden birisidir. Binalarda yapı elemanları ve yalıtım malzemeleri seçilirken ;

*Çevreci

*geri dönüştürülebilir

*nefes alan

*Zehirli gaz çıkarmayan

*Bakteri, mikrop ,böcek ,haşere oluşturmayan

*Yalıtım değerleri yüksek ürünler tercih edilerek Sağlıklı Bina yapılmalıdır. Böylece, binaya bağlı olarak insanlarda SAĞLIKLI olur.

Sağlıklı bina sağlıklı yalıtım malzemesi ile yapılır.

“Hasta Bina Sendromu”

Bina kullanıcılarının belirgin bir sebep olmaksızın hastalık belirtileri gösterdiği tıbbi bir durumdur; gözlerde kaşınma ve mukoza membranının iritasyonu, öksürük, göğüs sıkışması, yorgunluk ve baş ağrısı,vb görülür. Sağlıklı bina için doğru yalıtım malzemesi kullanın.

HASTA BİNA ve BUNA BAĞLI HASTA İNSAN

Binalarda ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemlerindeki hatalar sonucu yayılan inşaat malzemesi kaynaklı kirleticiler, uçucu organik bileşikler (VOC), küf ve de endüstriyel kimyasalların
kullanımı da dahil olmak üzere, bir dizi kirleticinin insan sağlığı üzerindeki riski arttırmaktadır. Sağlıklı bina sizi ve çocuklarınızı korur.

Binalar sağlığımızı birçok şekilde etkiler

1- Akciğer

Akciğer fonksiyonlarında akut ve kronik değişiklikler ya da solunum sistemi hastalıklarının görülme veya tekrarlama sıklığında artış ,

• İç mekan rutubeti ve küfü ile astım ve diğer solunum yolu hastalıkları arasında sabit bir ilişki vardır.%40 artış gözlenmiştir.

• Sağlıksız binalarda başta asbest olmak  üzere iç ortam hava kirleticilerinden bazıları kansere yol açma konusunda maalesef önemli kriterdir.

  • Yüksek seviyelerde radon gazının (bazı inşaat malzemelerinden yayılan radyoaktif bir gaz) akciğer kanseri riskini arttırdığına dair bulgular mevcuttur.

2-Nem

Rutubetli yaşam koşulları ile çocukluk dönemi hastalıkları arasında kuvvetli bir ilişki vardır.
• Çocukluk ve erken yetişkinlik döneminde konutlardaki kötü koşullara bağlı olarak ağır hastalık veya sakatlık riski yüzde 25 artar.
• Son 3 ila 5 yıl içinde rutubetli konutlarda yaşayan çocuklarda göğüs hastalıkları, nefes sorunları, öksürük ve hırıltılı solunum ,astım ya da bronşit görülme oranı, kötü koşullarda yaşamayan
çocuklarla kıyaslandığında iki kat daha fazladır.

3- Kalp 
• Soğuk konutların ısı kalitesinin iyileştirilmesi, kan basıncına bağlı ilaç kullanımı ve hastaneye yatış oranlarında da azalma sağlar.
• Buğu, hava cereyanı ve düşük ısı kişilerde endişeye yol açar.

4-Stres
• Düşük gelirli toplumlarda düşük konut kalitesi büyük stres kaynağıdır.
• Kaliteli yalıtım malzemeleri kullanılarak yapılan konutlar pahalıdır. Ve bu pahalılık kişilerde baskı yaratır.
• Isı konforu olmayan  konutlarda yaşamak ruh sağlığına etkileyen çeşitli streslere yol açar.

SAĞLIKLI BİNA YALITIMI MALZEMESİ

%100 geri dönüşütürülebilir PET şişelerden elde edilen izoBOZZ ve FELTBİ keçeler sağlıklı binalar için Doğru Yalıtım Malzemesidir.